Regels

Hieronder vindt u alle noodzakelijke regels voor het vissen.

Vissen op la Salm en zijrivieren in Vielsalm

OPENINGSDATA IN 2020 : 21 maart tot 05 juni 2020

Soorten vis die U mag vissen : forel, zalmforel: 24cm   5 vissen per dag max

Snoek:  50 cm

Amerikaanse rivierkreeft

OPENINGSDATA IN 2020 : 5 juni tot 30 september 2020

Soorten vis die U mag vissen : forel, zalmforel en baars :24 cm 5 vissen per dag max

Vlagzalm : 34cm   : 1 vis per dag max

Snoek : 50 cm

Kopvoorn, voorn, karper, zeelt, witvis en grondel :  NO-Kill

Amerikaanse rivierkreeft

NIEUWE REGELS VAN HET WAALSE GEWEST

& ,Alleen het gebruik van weerhaakloze haken of geplet of geknepen weerhaken is toegestaan

& , De visvangst is toegelaten één uur voor het officiële uur van de zonsopgang tot één  uur na de zonsondergang.

& , Het vissen op snoek is het hele seizoen toegestaan, lengte van 50 cm

& , Alleen twee lijnen mogen tegelijk worden gebruikt per visser

Voor het aanvangen van het vissen heeft U nodig :

1. LE PERMIS DE LA RÉGION WALLONNE :

DE VERGUNNING VAN HET WAALS GEWEST :

1- Prijs vergunning A vanaf de oever 12,39€, te verkrijgen op het postkantoor of via www.permisdepeche.be

2- Prijs van vergunning B om te vissen in het water en op rivierkreeften 37,18€, te verkrijgen op het postkantoor of via www.permisdepeche.be

3- Vergunning voor jongeren tot 15 jaar gratis maar moet wordt opgevraagd via    internet op www.permisdepeche.be enkel onder bepaalde voorwaarden.

4- Toeristische vergunning 25€ hetzelfde als vergunning B en 15 dagen geldig, alleen via internet www.permisdepeche.be

Bij het kopen van de vergunning moet U aangeven dat U vist in“Le sous bassin de l’Amblève”

Kinderen jonger dan 14 jaar die willen vissen, met een lijn met de hand gemonteerd en een enkele haak, zijn vrijgesteld van licentie van het Waalse Gewest op zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens de schoolvakanties, op voorwaarde dat ze worden vergezeld door een volwassene in het bezit van een vergunning.

2 VISVERGUNNING VAN DE VISVERENIGING LA SALMIOTE ASBL.
 • Jaarvergunning 55€
 • Jaarvergunning kinderen geboren na 2002  20 €
 • Weekvergunning (7dagen) 25 €       
 • Dagvergunning 12 €

ELK ACTIEVE VISSER MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE VISKAART EN VAN DE WAALSE VERGUNNING 

DEZE ZIJN PERSOONSGEBONDEN

            De viskaart is verplicht vanaf de leeftijd van 14 voor kinderen onder begeleiding van een volwassene in het bezit is van de viskaart en verplicht voor anderen, ongeacht de leeftijd.

Voor de jaarvergunning kunt U via de mutualiteit een bepaalde som terugkrijgen; U moet aan uw mutualiteit een formulier vragen en LA SALMIOTE vult deze voor U in.

What do you want to do ?

New mail

VERKOOPPUNTEN VAN DE KAARTEN VAN LA SOCIÉTÉ LA SALMIOTE ASBL
 1. Boekhandel Delvaux Avenue de la Salm, 61 6690 Vielsalm van 7uur tot 18uur Gesloten op zondag
 2. Toeristische Dienst Avenue de la Salm, 50  6690 Vielsalm van 10uur tot 17uur elke dag
 3. La Pêche sportive Chez Thierry (visartikelen) place du marché, 12  6980 LA ROCHE tél 084411395
 4. Controleur van het meer  S R V GSM 0495648197
 5. Voorzitter S R V GSM 0498141943
VERBODSBEPALINGEN VAN LA SALMIOTE.
 1. De wading (voeten in het water) is verboden tot 05 juni .
 2. Het vissen en of voederen met hennep, bloedwormen is ten zeerste   verboden
SLUITING VOOR UITZETTEN VAN NIEUWE VIS
 • Het vissen is helemaal verboden op de dagen van het uitzetten van nieuwe vis, dat wil zeggen op :
 • 10 april,08 mei,19 juni,10 juli,14 augustus en 04 september na 18 uur
 • Het bestuur mag iedere visuitzet afschaffen
A-VANGSTBEPERKINGEN
 •  De dagelijkse vangsten zijn beperkt tot 5 vissen alle soorten met een maximum van 1 vlagzalm per dag
 • 60 vissen maximum met 5 snoeken en 5 vlagzalmen per jaarkaart
 • 15 vissen maximum met 1 snoek en 1 vlagzalm per weekkaart
B-CONTROLEBOEKJE VAN DE VANGSTEN

Het controleboekje van de vangsten bevindt  zich aan de achterzijde van elke vergunning. Het moet ingevuld worden door de visser,

1-met de datum vanaf de eerste gehouden vis

2-met de eerste letter van de gevangene vis : T voor forel, O voor vlagzalm, B voor snoek, P voor baars en dit onmiddellijk na de vangst

3-Indien de visser deze vissen niet meer heeft moet hij de vakje van de betreffende vissen omringen : T

Elke visser die het toegelaten dagelijkse aantal heeft bereikt, dient op te houden met vissen en zijn materiaal op te bergen.

C-RESPECTEER DE OMGEVING EN GEBRUIK DE VUILNISBAKKEN VOOR HET AFVAL
D – DE PARKEERPLAATSEN

De visser mag zijn voertuig niet parkeren, op het gras, voor de (vakantie)woningen en voor de appartmenten (Houyoux inbegrepen). Gebruik de centrale parkeerplaatsen: bij de dijk (waterval), aan de voorkant van het  Fort-Doyards en voor het cafetaria.

E- Het toezicht

&-Het toezicht wordt verzekerd door de controleur van de vereniging en van de bestuursleden op vertoning van hun controlekaart.

& -Elke gecontroleerde actieve visser die zich op de terreinen van de vereniging LA SALMIOTE bevindt, dient SPONTAAN zijn visvergunning van LA SALMIOTE, evenals zijn identiteitskaart te tonen, dit om de controleur in de mogelijkheid te stellen nazicht te doen of de betreffende visser het regelement respecteert, wetende in het bezit zijn van een STRIKT PERSOONLIJKE vergunning van la SALMIOTE. In geval van niet naleving van dit artikel dient de visser – hetzij het visgebied van LA SALMIOTE verlaten hetzij de kosten van de visvergunning betalen  om verder te vissen

Hij moet de controle van zijn  visvangst toelaten. Indien deze zich in zijn auto bevinden, dan moet hij de controle ervan toelaten, evenals, in zijn vismand(en), korven, leefnet, tassen en zakken.

& – De fair-play wordt vereist (respecteer de plaatsen en de ruimtes tussen de vissers)

Rivierwacht

Serge Chapelle

Rue Goronne 111 – 6690 Vielsalm
Tel : 080/215.993
Gsm : 0494/485288
sergechapelle@sknet.be

F - Maatregelen

BELANGRIJK : Eerste overtreding van het reglement : onmiddellijke intrekking van de visvergunning en dit voor een termijn van minimum 7 dagen. Na het verstrijken van deze termijn, kan de vergunning worden opgehaald op het adres van de voorzitter of diens vervanger.

BIJVOORBEELD. Een vis niet genoteerd = één week intrekking van vergunning

In geval van herhaling, zal de vergunning definitief worden ingetrokken.

J- VIS PARCOURS

Zie de plattegrond voor het parcours

Het parcours staat aangeduid met borden : “PECHE PRIVEE ASBL LA SALMIOTE”

VISSEN OP RIVIERKREEFTEN

Alleen bezitters van de vergunning B van het Waals Gewest mogen vissen

De rivierkreeft schalen mogen niet meer zijn als zestig centimeter

Het slachtafval is toegestaan als lokaas in de balans, maar mogen niet worden opgehangen aan de haak van een hand lijn

ELKE VISSER IS VERPLICHT DIT REGLEMENT TE KENNEN EN TE RESPECTEREN

Er wordt aan de vissers gevraagd alleen de vissen voor eigen gebruik mee te nemen, de gevangen vissen mogen in geen enkel geval verkocht worden

 La Salmiote ASBL wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of incident

MEER VAN LES DOYARDS VIELSALM

OPENINGSDATA IN 2020 : 1 januari tot en met 20 maart 2020

Soorten vis die U mag vissen :

Karper, brasem, voorn, rietvoorn en zeelt NO-KILL

Amerikaanse rivierkreeft

VERBODEN TE VISSEN

A ;vis aas, levend of dood, geheel of in stukken, bediend of niet, en ongeacht de soort waartoe zij behoren,

B ; kunstmatig aas, met uitzondering van kunstmatige lokazen of roterende of trillende of zwaaien (lepels en Rapala), voorzien van een haak waarvan de grootste afmeting ten hoogste twee centimeter.

OPENINGSDATA IN 2020 : 21 maart tot en met 05 juni 2020

A ;vis aas, levend of dood, geheel of in stukken, bediend of niet, en ongeacht de soort waartoe zij behoren,

B ;kunstmatig aas, met uitzondering van kunstmatige lokazen of roterende of trillende of zwaaien (lepels en Rapala), voorzien van een haak waarvan de grootste afmeting ten hoogste twee centimeter.

OPENINGSDATA IN 2020 : 06 juni tot en met 31 december 2020

Soorten vis die U mag vissen :

Karper, brasem, voorn, rietvoorn, zeelt, witvis, serpeling, NO-KILL

Amerikaanse rivierkreeft

Forel, baars en zalmforel meer als 24cm :5 VISSEN MAX PER DAG

Snoek en snoekbaars meer als 60 cm : 1 vis MAX

Vlagzalm en kopvoorn meer als 34 cm : 1 vis MAX

De visvangst is toegelaten vanaf één uur voor het officiële uur van de zonsopgang tot één uur na de zonsondergang.

Nodige dokumenten om te mogen vissen :

1 DE VERGUNNING VAN HET WAALS GEWEST :

1- Prijs vergunning A vanaf de oever 12,39€, te verkrijgen op het postkantoor of via www.permisdepeche.be

2- Prijs van vergunning B om te vissen in het water en op rivierkreeften 37,18€, te verkrijgen op het postkantoor of via www.permisdepeche.be

3- Vergunning voor jongeren tot 15 jaar gratis maar moet wordt opgevraagd via internet op www.permisdepeche.be enkel onder bepaalde voorwaarden.

4- Toeristische vergunning 25€ hetzelfde als vergunning B en 15 dagen geldig, alleen via internet www.permisdepeche.be

Bij het kopen van de vergunning moet U aangeven dat U in

“Le sous bassin de l’Amblève”vist

Kinderen jonger dan 14 jaar die willen vissen, met een lijn met de hand gemonteerd en een enkele haak, zijn vrijgesteld van licentie van het Waalse Gewest op zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens de schoolvakanties, op voorwaarde dat ze worden vergezeld door een volwassene in het bezit van een vergunning.

2 VISVERGUNNING VAN DE VISVERENIGING LA SALMIOTE ASBL (MEER VAN LES DOYARDS)

Jaarvergunning 60€

Jaarvergunning kinderen geboren na 2002     20 €

Weekvergunning (7dagen) 25 €         

Dagvergunning 10

 

ELK ACTIEVE VISSER AAN DE OEVER VAN HET MEER MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE VISKAART EN VAN DE WAALSE VERGUNNING DIE PERSOONLIJK ZIJN

De viskaart is verplicht vanaf de leeftijd van 14 voor kinderen onder begeleiding van een volwassene in het bezit is van de viskaart en verplicht voor anderen, ongeacht de leeftijd.

Voor de jaarvergunning kunt U eventueel via de mutualiteit een bepaalde som terugkrijgen; U moet aan uw mutualiteit een formulier vragen en LA SALMIOTE vult deze voor U in.

VERBODSBEPALINGEN VAN LA SALMIOTE.
 1. Nachtvissen is verboden.
 2. De wading (voeten in het water) is verboden tot 05 juni
 3. Vissen vanuit boten of dergelijke is volledig verboden.
 4. Het vissen en of voederen met hennep, bloedwormen is ten zeerste   verboden
VISREGELS

1.De mand is geschikt voor een enkele visser en kan alleen vis bevatten die kan worden gevangen en maximaal 5 kakkerlakken voor degenen die op snoek vissen.
2.Het primen is beperkt tot 5 liter aasmeel en maximaal 1 liter maden.
3.Slechts twee handlijnen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt door een visser die er dicht bij moet zijn en ze constant moet kunnen volgen.
4.Voor snoekvissen met een scherpe enkele haak !!!!!!
5.Alle gevangen vis waarvan de grootte kleiner is dan de gereguleerde grootte moet worden teruggevoerd naar het water zonder te worden gedisorgiseerd. VERPLICHTING om de leider te snijden
6.Op afstand bediende voerboten: heen en weer mogen andere vissers niet storen en de afzetting van het aas moet ten minste 50 meter van het visgebied van andere vissers plaatsvinden

A-VANGSTBEPERKINGEN
 • Dagelijkse vangsten zijn beperkt tot 5 vissen alle soorten gecombineerd met een maximum van 1 snoek en 1 schaduw per dag .  No-kill snoek en schaduwdag gaan voorbij
 • Maximaal 60 vissen met 2 snoeken en 5 schaduwen per jaarkaart
 • Maximaal 15 vissen met 1 snoek en 1 schaduw per kaart 7 dagen
B-CONTROLEBOEKJE VAN DE VANGSTEN

Het controleboekje van de vangsten bevindt  zich aan de achterzijde van de elke vergunning. Het moet ingevuld worden door de visser,

1-met de datum vanaf de eerste gevangen vis

2-met de eerste letter van de gevangene vis : T voor forel, O voor vlagzalm, B voor snoek, P voor baars en dit onmiddellijk na de vangst

3-Indien de visser het totaal toegelaten stuks heeft bereikt dan moet hij de desbetreffende vakken omringen bijv T

Elke visser die het toegelaten dagelijkse aantal heeft bereikt, dient op te houden met vissen en zijn materiaal op te bergen.

C-RESPECTEER DE OMGEVING EN GEBRUIK DE VUILNISBAKKEN VOOR HET AFVAL
D – DE PARKEERPLAATSEN

De visser mag zijn voertuig niet parkeren, op het gras, voor de (vakantie)woningen en voor de appartementen (Houyoux inbegrepen). Gebruik de centrale parkeerplaatsen: bij de dijk (waterval), aan de voorkant van het  Fort-Doyards en voor het cafetaria.

E- Het toezicht

&-Het toezicht wordt verzekerd door de controleur van de vereniging en van de bestuursleden op vertoning van hun controlekaart.

& -Elke gecontroleerde actieve visser die zich op de terreinen van de vereniging LA SALMIOTE bevindt, dient SPONTAAN zijn visvergunning van LA SALMIOTE, evenals zijn identiteitskaart te tonen, dit om de controleur in de mogelijkheid te stellen nazicht te doen of de betreffende visser het regelement respecteert, wetende in het bezit zijn van een STRIKT PERSOONLIJKE vergunning van la SALMIOTE. In geval van niet naleving van dit artikel dient de visser         – hetzij het visgebied van LA SALMIOTE verlate- hetzij de sten van de visvergunning betalen om verder te vissen

Hij moet de controle van zijn  visvangst toelaten. Indien deze zich in zijn auto bevinden, dan moet hij de controle ervan toelaten, evenals, in zijn vismaand(en), korven, leefnet, tassen en zakken.

& – De fair-play wordt vereist (respecteer de plaatsen en de ruimtes tussen de vissers)

Merenwachter

Bajot Maurice

Rue de la Grotte 17 b 7 – 6690 Vielsalm
Gsm : 0495/648197
mauricebajot@outlook.be

F - Maatregelen

BELANGRIJK : Eerste overtreding van het reglement : onmiddellijke intrekking van de visvergunning en dit voor een termijn van minimum 7 dagen. Na het verstrijken van deze termijn, kan de vergunning worden opgehaald op het adres van de voorzitter of diens vervanger.

BIJVOORBEELD. Een vis niet genoteerd = één week intrekking van vergunning

In geval van herhaling, zal de vergunning definitief worden ingetrokken.

VISSEN OP RIVIERKREEFTEN

Alleen bezitters van de vergunning B van het Waals Gewest mogen vissen

De rivierkreeft schalen mogen niet meer zijn als zestig centimeter

Het slachtafval is toegestaan als lokaas in de balans, maar mogen niet worden opgehangen aan de haak van een hand lijn

IEDEREEN DIE IN HET MEER VIST, IS VERPLICHT DIT REGLEMENT TE KENNEN EN TE RESPECTEREN

Er wordt aan de vissers gevraagd alleen de vissen voor eigen gebruik mee te nemen, de gevangen vissen mogen in geen enkel geval verkocht worden

La Salmiote ASBL wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of incident

VERKOOPPUNTEN VAN DE KAARTEN VAN LA SOCIÉTÉ LA SALMIOTE ASBL

1   – Boekhandel Delvaux Avenue de la Salm, 61 6690 Vielsalm van 7uur tot 18uur Gesloten op zondag

2    –Toeristische Dienst Avenue de la Salm, 50  6690 Vielsalm van 10uur tot 17uur elke dag

tel 080215052

3  La Pêche sportive Chez Thierry (visartikelen) place du marché, 12  6980 LA ROCHE tél:084/411395

4 Controleur van het meerS R V GSM 049564819

5 Voorzitter S R V GSM 0498141943

Sluiting voor het uitzetten van nieuwe vis
 • Van 18 maart  tot 20 maart -120 kg forel fario 17 april na 18uur –   120 kg forel fario 15 mei na 18uur- 120 kg forel fario 12 juni na 18uur – 120 kg forel fario 17 juli na 18uur- 100 kg forel fario 07 augustus na 18uur – 100 kg forel fario 11 september na 18uur-100 kg forel fario 02 oktober na 17 uur -100kg  forel fario .
  Het bestuur mag iedere visuitzet afschaffen
ACTIVITEITEN 2020

FEEST VAN HET MEER

VIS Stage (FOREL) VOOR JONGEREN

SCHOONMAKEN VAN DE OEVERS VAN ONZE VISGEBIEDEN

INDIEN U ONS WILT HELPEN, KUNT U ONS VERWITTIGEN
GSM O498141943

BEZOEK ONZE WEB SITE
http//www.lasalmiote.be

VIJVER VAN TIENNEMESSE 2019

MOETEN ALLE VISSERS...

Alle vissers die in een vissituatie verkeren, moeten in het bezit zijn van een Salmiote vzw viskaart.

De visser die niet in het bezit is van deze kaart zal de viskosten + 50€ moeten betalen. Dit bedrag is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de inspectie; in geval van weigering: de visuitrusting en de toebehoren worden in beslag genomen en worden teruggegeven na betaling van het bedrag van 75€ binnen de 15 dagen.

POND-RATIO

3€ per dag
10€ per week
25€ per jaar

WAAR DE KAARTEN WORDEN VERKOCHT
 • La maison du tourisme avenue de la Salm 50 6690 Vielsalm
 • Cafétaria van camping Salm chemin de la Vallée 7 – 6690 Vielsalm, een cafetaria van de camping Salm
 • met de managers Liliane en Mado…
POND VERHUUR VAN POND'S

De huur van deze vijver is mogelijk: ALLEEN 25€ per dag op reservering.

tel 0498141943 + andere informatie.

SLUITEN

Sluit op de huurdagen die op het infopaneel worden weergegeven.

VOORWAARDEN VRIJE TOEGANG

De toegang is gratis voor leden van de vzw Salmiote die hun jaarlijkse bijdrage voor de rivier en het meer hebben betaald.

REGELS
 • IS DE DONJON VERBODEN.
 • HET NIET DODEN VAN HET VISSEN OP WITTE VIS.
 • MOET DE VIS ONMIDDELLIJK WEER IN HET WATER WORDEN GEZET.
 • Alleen forel kan worden meegenomen: maximaal 2 forellen per dag en per visser.
COPYRIGHT © 2019 LA SALMIOTE. CRÉÉ PAR JWORKS
Conditions d'utilisation - Mentions légales