Regels

Hieronder vindt u alle noodzakelijke regels voor het vissen.

Vissen op la Salm en zijrivieren in Vielsalm

GESLOTEN VAN 01 OKTOBER 2023 TOT 01 MAART 2024
OPENINGSDATA IN 2024 : 02 maart tot 30 mei 2024

Soorten vis die U mag vissen : forel, zalmforel: 24cm *

Amerikaanse rivierkreeft.

OPENINGSDATA IN 2024: 01 juni tot 30 september 2024

Soorten vis die U mag vissen : forel, zalmforel en baars :24 cm *

Snoek : 60 cm *

Kopvoorn, voorn, karper, zeelt, witvis en grondel : NO-Kill

Amerikaanse rivierkreeft

Vlagzalm no-kill

* Voor het aantal toegestane vangsten per viskaart, zie het hoofdstuk “Aantal toegestane vangsten”.

NIEUWE REGELS VAN HET WAALSE GEWEST 2024

& ,Schaduw no-kill het hele seizoen

& ,Alleen het gebruik van weerhaakloze haken of geplet of geknepen weerhaken is toegestaan

& , De visvangst is toegelaten één uur voor het officiële uur van de zonsopgang tot één  uur na de zonsondergang.

& ,Het vissen op snoek is toegestaan van 5 juni tot en met 30 september 2021, met een minimummaat van 60 cm.

& , Alleen twee lijnen mogen tegelijk worden gebruikt per visser

Voor het aanvangen van het vissen heeft U nodig :

1. LE PERMIS DE LA RÉGION WALLONNE :

DE VERGUNNING VAN HET WAALS GEWEST :

Alleen online beschikbaar: Alleen online beschikbaar: www.permisdepeche.be

1- Prijs vergunning A vanaf de oever 12,39€

2- Prijs van vergunning B om te vissen in het water en op rivierkreeften 37,18€

3- Vergunning voor jongeren tot 15 jaar gratis maar moet wordt opgevraagd

4- Toeristische vergunning 25€ hetzelfde als vergunning B en 15 dagen geldig

Bij het kopen van de vergunning moet U aangeven dat U vist inLe sous bassin de l’Amblève

Kinderen jonger dan 14 jaar die willen vissen, met een lijn met de hand gemonteerd en een enkele haak, zijn vrijgesteld van licentie van het Waalse Gewest op zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens de schoolvakanties, op voorwaarde dat ze worden vergezeld door een volwassene in het bezit van een vergunning.

2 VISVERGUNNING VAN DE VISVERENIGING LA SALMIOTE ASBL.
 • Jaarvergunning : 65€
 • Jaarvergunning kinderen geboren na 2006 : 25€
 • Weekvergunning (7dagen) : 30€      
 • Dagvergunning : 15€

ELK ACTIEVE VISSER MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE VISKAART EN VAN DE WAALSE VERGUNNING 

DEZE ZIJN PERSOONSGEBONDEN

            De viskaart is verplicht vanaf de leeftijd van 14 voor kinderen onder begeleiding van een volwassene in het bezit is van de viskaart en verplicht voor anderen, ongeacht de leeftijd.

Voor de jaarvergunning kunt U via de mutualiteit een bepaalde som terugkrijgen; U moet aan uw mutualiteit een formulier vragen en LA SALMIOTE vult deze voor U in.

VERKOOPPUNTEN VAN DE KAARTEN VAN LA SOCIÉTÉ LA SALMIOTE ASBL
 1. Boekhandel Delvaux Avenue de la Salm, 61 6690 Vielsalm van 7uur tot 18uur Gesloten op zondag
 2. Toeristische Dienst Avenue de la Salm, 50  6690 Vielsalm van 10uur tot 17uur elke dag
 3. La Pêche sportive Chez Thierry (visartikelen) place du marché, 12  6980 LA ROCHE tél 084411395
 4. Controleur van het meer  S R V GSM 0495648197
 5. NIEUWE mogelijkheid: Koop uw visvergunningen bij LA
  SALMIOTE ASBL online: www.cartedepeche.be
VERBODSBEPALINGEN VAN LA SALMIOTE.
 1. Het vissen en of voederen met hennep, bloedwormen is ten zeerste   verboden.
SLUITING VOOR UITZETTEN VAN NIEUWE VIS
 • Het vissen is helemaal verboden op de dagen van het uitzetten van nieuwe vis, dat wil zeggen op :
 • 01 maart 22 maart 19 april,10 mei,21 juni,19 juli,09 augustus en 13 september na 18 uur
 • Het bestuur mag iedere visuitzet afschaffen
A-VANGSTBEPERKINGEN
 •  De dagelijkse vangsten zijn beperkt tot 5 vissen alle soorten
 • Jaarkaart: maximaal 60 vissen met 5 snoeken  met maximaal 12 vissen in 7 opeenvolgende dagen.
 • 12 vissen maximum met 1 snoek, per kaart 7 opeenvolgende dagen.
B-CONTROLEBOEKJE VAN DE VANGSTEN

Het controleboekje van de vangsten bevindt  zich aan de achterzijde van elke vergunning. Het moet ingevuld worden door de visser,

1-met de datum vanaf de eerste gehouden vis

2-met de eerste letter van de gevangene vis : T voor forel, B voor snoek, P voor baars en dit onmiddellijk na de vangst

3-Indien de visser deze vissen niet meer heeft moet hij de vakje van de betreffende vissen omringen : T

Elke visser die het toegelaten dagelijkse aantal heeft bereikt, dient op te
houden met vissen en zijn materiaal op te bergen.
Graag uw aandacht voor de toegelaten aantal vangsten

opgelegd door Region Wallonne

Er wordt aan de vissers gevraagd alleen de vissen voor eigen gebruik mee te nemen, de

gevangen vissen mogen in geen enkel geval verkocht worden.

 

C-RESPECTEER DE OMGEVING EN GEBRUIK DE VUILNISBAKKEN VOOR HET AFVAL

gezond verstand

D – DE PARKEERPLAATSEN

De visser mag zijn voertuig niet parkeren, op het gras, voor de (vakantie)woningen en voor de appartmenten (Houyoux inbegrepen). Gebruik de centrale parkeerplaatsen: bij de dijk (waterval), aan de voorkant van het  Fort-Doyards en voor het cafetaria.

E- Het toezicht

&-Het toezicht wordt verzekerd door de controleur van de vereniging en van de bestuursleden op vertoning van hun controlekaart.

& -Elke gecontroleerde actieve visser die zich op de terreinen van de vereniging LA SALMIOTE bevindt, dient SPONTAAN zijn visvergunning van LA SALMIOTE, evenals zijn identiteitskaart te tonen, dit om de controleur in de mogelijkheid te stellen nazicht te doen of de betreffende visser het regelement respecteert, wetende in het bezit zijn van een STRIKT PERSOONLIJKE vergunning van la SALMIOTE. In geval van niet naleving van dit artikel dient de visser – hetzij het visgebied van LA SALMIOTE verlaten hetzij de kosten van de visvergunning betalen  om verder te vissen

Hij moet de controle van zijn  visvangst toelaten. Indien deze zich in zijn auto bevinden, dan moet hij de controle ervan toelaten, evenals, in zijn vismand(en), korven, leefnet, tassen en zakken.

& – De fair-play wordt vereist (respecteer de plaatsen en de ruimtes tussen de vissers)

Rivierwacht

Serge Chapelle : Gsm : 0494/485288

 

F - Maatregelen

Belangrijk: bij een eerste overtreding van het reglement is er een onmiddellijke intrekking van de
visvergunning en dit voor een termijn van minimum 7dagen. Na het verstrijken van deze termijn kan de
vergunning worden opgehaald op het adres van de voorzitter of diens vervanger.
Bijvoorbeeld: één vis niet genoteerd = één week intrekking van de vergunning
In geval van herhaling, zal de vergunning definitief worden ingetrokken.
 Bij een eerste overtreding tijdens het vissen wordt de vergunning 1 week ingehouden
 Bij een tweede overtreding: uitsluiting door de visvereniging
 Bij het weigering controle visvangst: uitsluiting door de visvereniging
 Bij het verwijderen van de kop van 1 of meerdere vangsten: uitsluiting door de visvereniging
 Bij het overschrijden van de toegelaten vangst: uitsluiting door de visvereniging
 Bij verboden vangsten dood of levend: uitsluiting door de visvereniging
 Bij het nemen van ondermaatse vissen: uitsluiting door de visvereniging
 Bij het gebruiken van niet toegelaten lokaas, eerste maal: intrekken van de vergunning voor 1 week
 Bij het gebruiken van niet toegelaten lokaas, tweede maal: uitsluiting door de visvereniging
 Bij het vissen tijdens de sluitingen van de visuitzetting, eerste maal: intrekking van de vergunning
voor 1 week
 Bij het vissen tijdens de sluitingen van de visuitzetting, tweede maal: uitsluiting door de
visvereniging
 Bij het niet-respect tegenover de visvereniging of tegenover 1 van de vertegenwoordigers:
uitsluiting van de visvereniging

J- VIS PARCOURS

Zie de plattegrond voor het parcours

Het parcours staat aangeduid met borden : “PECHE PRIVEE ASBL LA SALMIOTE”

VISSEN OP RIVIERKREEFTEN

Alleen bezitters van de vergunning B van het Waals Gewest mogen vissen

De rivierkreeft schalen mogen niet meer zijn als zestig centimeter

Het slachtafval is toegestaan als lokaas in de balans, maar mogen niet worden opgehangen aan de haak van een hand lijn

ELKE VISSER IS VERPLICHT DIT REGLEMENT TE KENNEN EN TE RESPECTEREN

Er wordt aan de vissers gevraagd alleen de vissen voor eigen gebruik mee te nemen, de gevangen vissen mogen in geen enkel geval verkocht worden

 La Salmiote ASBL wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of incident

MEER VAN LES DOYARDS VIELSALM

WITZIGING VAN DE VERORDENING VOOR 2024

Het gebruik van een droge lap voor no-kill vissen is verboden.

Het gebruik van een geschikte verwijderaar is verplicht.

OPENINGSDATA IN 2024 : 01 januari tot en met 31 januari 2024

Soorten vis die U mag vissen :

Karper, brasem, voorn, rietvoorn en zeelt : NO-KILL

Amerikaanse rivierkreeft

Snoek vanaf dan 60 cm

OPENINGSDATA IN 2024 : 01 februari tot en met 1 maart 2024

Soorten vis die U mag vissen :

Karper, brasem, voorn, rietvoorn en zeelt : NO-KILL

Amerikaanse rivierkreeft

 

OPENINGSDATA IN 2024 : 02 maart tot en met 31 mei 2024

Soorten vis die U mag vissen :

karper-broom-gardon rotengle-tench NO-KILL

Amerikaanse rivierkreeft.

Forel en beekzalm van meer dan 24 cm lang *

Enkel natuurlijk lokaas is toegestaan met weerloze haak.

 

OPENINGSDATA IN 2024 : 01 juni tot en met 31 december 2024

Soorten vis die U mag vissen :

Karper, brasem, voorn, rietvoorn, zeelt, witvis, serpeling, NO-KILL

Amerikaanse rivierkreeft

Forel, baars, kopvoorn en beekzalm van meer dan 24 cm lang.

Snoek en snoekbaars vanaf 60 cm *

Vlagzalm no-kill

Zie pagina 4 voor het aantal toegestane vangsten per viskaart

De visvangst is toegelaten vanaf één uur voor het officiële uur van zonsopgang tot één uur na
zonsondergang

1 DE VERGUNNING VAN HET WAALS GEWEST :

DE VERGUNNING VAN HET WAALS GEWEST :

 

Alleen online beschikbaar: Alleen online beschikbaar:  www.permisdepeche.be

1- Prijs vergunning A vanaf de oever 12,39€.

2- Prijs van vergunning B om te vissen in het water en op rivierkreeften 37,18€.

3- Vergunning voor jongeren tot 15 jaar gratis maar moet wordt opgevraagd  enkel onder bepaalde voorwaarden.

4- Toeristische vergunning 25€ hetzelfde als vergunning B en 15 dagen geldig.

Bij het kopen van de vergunning moet U aangeven dat U in

“Le sous bassin de l’Amblève”vist

Kinderen jonger dan 14 jaar die willen vissen, met een lijn met de hand gemonteerd en een enkele haak, zijn vrijgesteld van licentie van het Waalse Gewest op zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens de schoolvakanties, op voorwaarde dat ze worden vergezeld door een volwassene in het bezit van een vergunning.

2 VISVERGUNNING VAN DE VISVERENIGING LA SALMIOTE ASBL (MEER VAN LES DOYARDS)

Jaarvergunning :70€

Jaarvergunning kinderen geboren na 2006: 25€

Weekvergunning (7dagen) : 30€        

Dagvergunning : 10€

De viskaart voor het Lac des Doyards is niet langer geldig voor het vissen in de vijver van Tiennemesse.

 

ELK ACTIEVE VISSER AAN DE OEVER VAN HET MEER MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN DE VISKAART EN VAN DE WAALSE VERGUNNING DIE PERSOONLIJK ZIJN

De viskaart is verplicht vanaf de leeftijd van 14 voor kinderen onder begeleiding van een volwassene in het bezit is van de viskaart en verplicht voor anderen, ongeacht de leeftijd.

Voor de jaarvergunning kunt U eventueel via de mutualiteit een bepaalde som terugkrijgen; U moet aan uw mutualiteit een formulier vragen en LA SALMIOTE vult deze voor U in.

VERBODSBEPALINGEN VAN LA SALMIOTE.
 1. Nachtvissen is verboden.
 2. De wading (voeten in het water) is verboden.
 3. Vissen vanuit boten of dergelijke is volledig verboden.
 1. Het vissen en/of voederen met hennep, bloedwormen is ten strengste verboden
 2. Voederboten om lijnen af te leggen en echolood zijn verboden
 3. Haak met weerhaak is verboden
 4. Het voederen is beperkt tot 5 liter lokvoer en 1 liter vleeswormen
 5. Vissen op snoek met levend aas enkel toegestaan met weerloze haak
 6. Alle ondermaatse vissen moeten levend, zonder haken terug in het water gezet worden.
 7. Verplicht om de onderlijnen door te snijden
 8. Voor het vissen op karper is een onthaakmat verplicht
 9. Het gebruik van een droge lap voor no-kill vissen is verboden.
 10. Het gebruik van een geschikte verwijderaar is verplicht.
VISREGLEMENT R.W
 1. Leefnet verboden
 2. Vissen is toegestaan met 2 hengels onder permanent toezicht van de visser zelf.
VANGSTBEPERKINGEN
 • Dagelijkse vangsten zijn beperkt tot 5 vissen alle soorten gecombineerd met een maximum van 1 snoek per dag , dagpas snoek en no-kill .
 • Maximaal 60 vissen met 2 snoeken  per jaarkaart, met 12 vissen maximim in 7 opeenvolgende dagen.
 • Maximaal 12 vissen per kaart 7 dagen :  snoek no-kill
B-CONTROLEBOEKJE VAN DE VANGSTEN

Het controleboekje van de vangsten bevindt  zich aan de achterzijde van de elke vergunning. Het moet ingevuld worden door de visser,

1-met de datum vanaf de eerste gevangen vis

2-met de eerste letter van de gevangene vis : T voor forel, B voor snoek, P voor baars en dit onmiddellijk na de vangst

3-Indien de visser het totaal toegelaten stuks heeft bereikt dan moet hij de desbetreffende vakken omringen bijv T

Elke visser die het toegelaten dagelijkse aantal heeft bereikt, dient op te
houden met vissen en zijn materiaal op te bergen.
Graag uw aandacht voor de toegelaten aantal vangsten

opgelegd door Region Wallonne

Er wordt aan de vissers gevraagd alleen de vissen voor eigen gebruik mee te nemen, de

gevangen vissen mogen in geen enkel geval verkocht worden.

 

C-RESPECTEER DE OMGEVING EN GEBRUIK DE VUILNISBAKKEN VOOR HET AFVAL

gezond verstand

D – DE PARKEERPLAATSEN

De visser mag zijn voertuig niet parkeren, op het gras, voor de (vakantie)woningen en voor de appartementen (Houyoux inbegrepen). Gebruik de centrale parkeerplaatsen: bij de dijk (waterval), aan de voorkant van het  Fort-Doyards en voor het cafetaria.

E- Het toezicht

&-Het toezicht wordt verzekerd door de controleur van de vereniging en van de bestuursleden op
vertoning van hun controlekaart.
& -Elke gecontroleerde actieve visser die zich op de terreinen van de vereniging LA SALMIOTE
bevindt, dient SPONTAAN zijn visvergunning van LA SALMIOTE, evenals zijn identiteitskaart te
tonen, dit om de controleur in de mogelijkheid te stellen nazicht te doen of de betreffende visser
het regelement respecteert, wetende in het bezit zijn van een STRIKT PERSOONLIJKE vergunning
van la SALMIOTE. In geval van niet naleving van dit artikel dient de visser – hetzij het visgebied van
LA SALMIOTE verlate- hetzij de sten van de visvergunning betalen om verder te vissen
Hij moet de controle van zijn visvangst toelaten. Indien deze zich in zijn auto bevinden, dan moet
hij de controle ervan toelaten, evenals, in zijn vismaand(en), korven, leefnet, tassen en zakken.
Bij niet-leven van de regels moet de visser of stoppen met vissen en de waterkant verlaten en een

Ofwel stoppen met vissen en het vispad verlaten en een vergoeding betalen van 2 x de prijs van de vergunning voor de week en de inbeslagname van alle vangsten

Ofwel betaalt u het bedrag van de visvergunning plus 2 euro om verder te vissen

& – De fair-play wordt vereist (respecteer de plaatsen en de ruimtes tussen de vissers)

weergegeven voorschriften

Merenwachte

Bajot Maurice : GSM : 0495/648197

 

 

 

F - Maatregelen

BELANGRIJK : Eerste overtreding van het reglement : onmiddellijke intrekking van de visvergunning en dit voor een termijn van minimum 7 dagen. Na het verstrijken van deze termijn, kan de vergunning worden opgehaald op het adres van de voorzitter of diens vervanger.

 • BIJVOORBEELD. Een vis niet genoteerd = één week intrekking van vergunning
 • In geval van herhaling, zal de vergunning definitief worden ingetrokken.
 • Bij een eerste overtreding tijdens het vissen wordt de vergunning 1 week ingehouden
 • Bij een tweede overtreding: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij het weigering controle visvangst: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij het verwijderen van de kop van 1 of meerdere vangsten: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij het overschrijden van de toegelaten vangst: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij verboden vangsten dood of levend: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij het nemen van ondermaatse vissen: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij het gebruiken van niet toegelaten lokaas, eerste maal: intrekken van de vergunning voor

1 week

 • Bij het gebruiken van niet toegelaten lokaas, tweede maal: uitsluiting door de visvereniging
 • Bij het vissen tijdens de sluitingen van de visuitzetting, eerste maal: intrekking van de

vergunning voor 1 week

 • Bij het vissen tijdens de sluitingen van de visuitzetting, tweede maal: uitsluiting door de
 • visvereniging
 • Elke overtreding van het vissen met een dag- of weekpas: automatische teruggave van de pas.
  Bij recidive: uitsluiting uit de vereniging.
 • Bij het niet-respect tegenover de visvereniging of tegenover 1 van de vertegenwoordigers:

uitsluiting van de visvereniging

VISSEN OP RIVIERKREEFTEN

Alleen bezitters van de vergunning B van het Waals Gewest mogen vissen

De rivierkreeft schalen mogen niet meer zijn als zestig centimeter

Het slachtafval is toegestaan als lokaas in de balans, maar mogen niet worden opgehangen aan de haak van een hand lijn

IEDEREEN DIE IN HET MEER VIST, IS VERPLICHT DIT REGLEMENT TE KENNEN EN TE RESPECTEREN

Er wordt aan de vissers gevraagd alleen de vissen voor eigen gebruik mee te nemen, de gevangen vissen mogen in geen enkel geval verkocht worden

La Salmiote ASBL wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of incident

Er wordt verzocht om de PMR-locaties te respecteren volgens de hiervoor

weergegeven voorschriften

VERKOOPPUNTEN VAN DE KAARTEN VAN LA SOCIÉTÉ LA SALMIOTE ASBL

1   – Boekhandel Delvaux Avenue de la Salm, 61 6690 Vielsalm van 7uur tot 18uur Gesloten op zondag

2    –Toeristische Dienst Avenue de la Salm, 50  6690 Vielsalm van 10uur tot 17uur elke dag

tel 080215052

3  La Pêche sportive Chez Thierry (visartikelen) place du marché, 12  6980 LA ROCHE tél:084/411395

5 Controleur van het meer S R V  GSM : 0470/518817    GSM : 0495/648197

6 NIEUWE mogelijkheid: Koop uw visvergunningen bij LA
SALMIOTE ASBL online: www.cartedepeche.be

Sluiting voor het uitzetten van nieuwe vis 2024
 • Van 01 maars
 • Van 29 maars- na 18 uur
 • Van 26 april- na 18 uur
 • Van 17 mei- na 18 uur
 • Van 14 juni- na 18 uur
 • Van 12 juli- na 18 uur
 • Van 09 augustus- na 18 uur
 • Van 13 september- na 18 uur
 • Het bestuur mag iedere visuitzet afschaffen

  

ACTIVITEITEN 2024

 

BEZOEK ONZE WEB SITE
http//www.lasalmiote.be

VIJVER VAN TIENNEMESSE 2024

MOETEN ALLE VISSERS...

Alle vissers die in een vissituatie verkeren, moeten in het bezit zijn van een Salmiote vzw viskaart.

De visser die niet in het bezit is van deze kaart zal de viskosten + 50€ moeten betalen. Dit bedrag is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de inspectie; in geval van weigering: de visuitrusting en de toebehoren worden in beslag genomen en worden teruggegeven na betaling van het bedrag van 75€ binnen de 15 dagen.

POND-RATIO

10€ per dag
25€ per week
40€ per jaar

WAAR DE KAARTEN WORDEN VERKOCHT
 • La maison du tourisme avenue de la Salm 50 6690 Vielsalm
 • Cafétéria van camping Salm chemin de la Vallée 7 – 6690 Vielsalm, een cafetaria van de camping Salm
 • Met de managers Liliane en Mado…
POND VERHUUR VAN POND'S

De huur van deze vijver is mogelijk: ALLEEN 70€ per dag op reservering.

SLUITEN

Sluit op de huurdagen die op het infopaneel worden weergegeven.

VOORWAARDEN VRIJE TOEGANG

De toegang is gratis voor leden van de vzw Salmiote die hun jaarlijkse bijdrage voor de rivier en het meer hebben betaald.

REGELS
 • IS DE DONJON VERBODEN.
 • HET NIET DODEN VAN HET VISSEN OP WITTE VIS.
 • MOET DE VIS ONMIDDELLIJK WEER IN HET WATER WORDEN GEZET.
 • Alleen forel kan worden meegenomen: maximaal 2 forellen per dag en per visser.
COPYRIGHT © 2019 LA SALMIOTE. CRÉÉ PAR JWORKS
Conditions d'utilisation - Mentions légales